Tomáš Skoupý

Business Content Consultant

Tomáš je hlavním článkem mezi obchodem a redakcemi sportu a auto/moto. Jako jeden z garantů má na starost všechny obsahové spolupráce na iSport.cz, všechny sportovní tištěné tituly, Auto.cz, automobilové tištěné tituly a k ním přidružené další projekty jako např. TV pořad Svět motorů.