Jednotná kontaktní místa společnosti Czech News Center a.s./Single Points of contact of Czech News Center a.s.

Na tomto místě najdete seznam všech důležitých kontaktních míst/See the list of all important points of contact (listed in English only if required):

  1. Jste příslušným orgánem a obracíte se na nás v souvislosti s odstraněním teroristického obsahu? Jednotné kontaktní místo pro tyto účely najdete zde./Are you a competent authority contacting us regarding the terrorist content removal order? Please see the single point of contact here.
  2. Jste uživatel dotčené zprostředkovatelské služby a chcete se na nás obrátit v souvislosti s Nařízením o digitálních službách, tzv. DSA? Kontaktní místo je zde./Are you an user of respective intermediary services seeking to contact us according to the Digital Services Act, so called DSA? Your dedicated contact point is here.
  3. Jste orgán členského státu EU, Evropskou komisí či sborem pro digitální služby a chcete se na nás obrátit v souvislosti s DSA? Kontaktní místo je zde./Are you an EU Member state authority, European Commision or Board for Digital Services intending to contact us concerning DSA?  Find the respective point of contact here.
  4. V případě ostatních dotazů se neváhejte obrátit na jednotlivá oddělení v sekci Kontakty./In case of any other inquiries please don't hesitate to contact responsible departments in section Contacts.