Zpět na Blog
Spolupráce

Chcete získat nové klienty? Inspirujte se v naší case study D.A.S. pojišťovny, u které se to povedlo

5 minut
Cílení, cílení a cílení. Opakovaná mantra každé reklamní kampaně. Každý marketér ví, že bez správného cílení je jeho práce odsouzena k neúspěchu. Jenže kdo si přesně doměřuje, jakými kanály zasáhl jakou část cílové skupiny? Přinášíme vám výsledky měření kampaně našeho klienta D.A.S. pojišťovny, které jsme uskutečnili pomocí adMeteru. Unikátnímu měření od společnosti Median, které nám pomohlo podívat se na hodnocení zásahu kampaně i využité kreativy. Věřím, že si z něj můžete odnést pár užitečných tipů i pro další své kampaně.

Díky našemu klientovi - D.A.S. pojišťovně - vám můžeme ukázat, jak si reklama na webech CNC stojí v porovnání s dalšími mediatypy a jaké výsledky od nás můžete očekávat. Samozřejmě v porovnání s ostatními reklamními formáty. Vyhodnocování kampaně, které prováděla společnost Median se přitom zaměřovalo na to, jak úspěšná byla kreativa kampaně, jak se povedlo rozložením reklamního rozpočtu zasáhnout cílovou skupinu. Část výzkumu byla věnována i možným variantám optimálního rozložení finančních prostředků do kampaně, aby se naplnila konkrétní KPI kampaně při zachování určité frekvence a zásahu cílové populace. Snad neprozradíme takto na začátku příliš, když řekneme, že online inzerce od CNC splnila svoji roli. Ale začněme hezky od začátku.

Posílení znalosti značky za použití TV, radia a online reklamy

D.A.S. pojišťovna na konci roku 2021 rozjela kampaň, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí o vlastní značce i svém na trhu jedinečném produktu - pojištění právní ochrany. Mělo se tak podařit primárně díky jednoduchému sdělení a správnému zacílení reklamy. Strategie D.A.S. pojišťovny byla první dva týdny v říjnu postavena na snaze vytvořit rychlý zásah za použití televize (TV Nova) a rádia (Rádio Impuls). Pro navýšení tohoto zásahu se pak pracovalo s online videm i displayem. Cílem takto naplánované kampaně bylo jednak zvýšit povědomí o značce i produktu, ale i podpořit nákupní záměr v cílové populaci (25-54 u mužů a 35-65 u žen).

Zadání

Když máte úžeji definovanou cílovou skupinu, je rozložení a volba správných kanálu reklamního sdělení důležitá. D.A.S. pojišťovna dala bezmála 70 % svého kampaňového rozpočtu do televize a dalších 11 % pak investovala do rádia. Zbývající prostředky pak šly do internetové reklamy. Téměř 20 % připadlo na video a display reklamu v CNC, a necelá 3 % reklamního rozpočtu byla vyčleněna na Facebook, Instagram a cross-device display ze sítě Sklik a Google Delivery Network (YouTube). Svoji investici přitom rozložila v čase i do formátů tak, aby podporovala jak povědomí o značce i svém produktu, tak i zvyšovala záměr daný produkt si sjednat, nebo alespoň přidat D.A.S. pojišťovnu ke zvažovaným značkám v případě sjednávání pojištění.

Das 3

Kampaň pomohla růstu metrik znalosti značky

Spolu s D.A.S. pojišťovnou jsme zadali výzkum pro změření efektu reklamy. Využili jsme společnost Median a jejich nástroj adMeter pro doměření kampaně. V první řadě nás zajímalo, jak se reklamní kampaň podepsala na brandových metrikách. Testování kampaně ukázalo, že reklamu na D.A.S. na pojištění právní ochrany vědomě zaznamenalo 15 % dotázaných (a to jak v celkové populaci 15-69, tak i v cílové skupině). Reklamu respondenti hodnotili jako srozumitelnou, ale dalšími metrikami nijak nevybočovala z běžného vnímání reklamy. Ukazuje to, že její centrální lokalizovaná kreativa mohla být o něco údernější.

Das 4

Na druhou stranu, post-test ukázal, že většina klíčových metrik na konci roku 2021 u cílové skupiny vzrostla. Platí to téměř o všech brand metrikách. Podstatná pak pro značku byla podpořená znalost pojišťovny D.A.S. a to, že se zvýšila chuť respondentů reklamě vystavených sjednat si pojištění u D.A.S pojišťovny. Kampaň i její umístění v českém mediálním prostoru tedy pojišťovně přineslo zamýšlené benefity.

Brand metriky

Zásah cílové skupiny jednotlivými médii potvrdil silnou roli CNC

Kampaň D.A.S. Pojišťovny během svého trvání dokázala v ČR alespoň jednou zasáhnout 71,8 % celé české populace. Ve vymezené cílové skupině pak byl zásah o něco nižší než v obecné populaci, a to 71,2 %. Dominantním mediatypem, pokud jde o celkový a rychlý zásah byla televize - oslovila 49,9 % populace. I vzhledem k alokovanému rozpočtu nejde v tomto případě o překvapení. Důležité však je, že cílová skupina však byla více vystavena reklamní kampani mnohem více na internetu, v televizi a rádiu reklamu ji tak často příslušníci úžeji vymezené cílové skupiny nezaznamenali. U osob v produktivním věku mělo přitom CNC nejsilnější pozici, pokud jde o jejich oslovení online kanály.

Zásah kampaně

Kdybychom se podívali na efekt jednotlivých online mediatypů, pokud jde o efektivitu zásahu konkrétní cílové skupiny, pak by nepřekvapilo, že nejlépe se daří zacílit Facebooková reklama. Facebook nepracuje s cílením jen dle informací z profilu, ale i s přesnými daty chování svých uživatelů. Pro inzerci na českém trhu je podstatné, že weby CNC jsou dle měření v efektivitě cílení na velmi podobné úrovni jako YouTube. Znamená to tedy, že při zadání reklamy na CNC si můžete být jisti, že zasáhnete okolo 60 % zvolené cílové skupiny, tato hodnota je přirozeně odvislá i od zvolené cílové skupiny kampaně. Je to skvělý výsledek. Odpovídá evropskému benchmarku pro efektivní cílení online reklamy v této cílové skupině. Toto zjištění tak jen dokresluje a potvrzuje naši dlouhodobou investici do vlastních nástrojů pro cílení reklamních sdělení.

Co si tedy můžeme z měření efektivity kampaně D.A.S. pojišťovny odnést do své každodenní praxe?

  • Pro splnění definovaných kritérií byla strategie kampaně postavena správně. Vyžití televize a rádia na začátku kampaně v kombinaci s reklamou u silného místního publishera pomohla zvýšit povědomí i nákupní záměr.
  • CNC umí efektivně oslovit starší, tedy ekonomicky aktivní cílovou skupinu. Pokud patří k vašim potenciálním klientům, oslovíte je naší on-line reklamou spolehlivě.
  • Cílení od CNC má velmi vysokou efektivitu - na úrovni evropského benchmarku pro velmi efektivní cílení kampaní. Vaše sdělení CNC doručí těm správným čtenářům i divákům.

Tagy:

SpoluprácestrategieonlineprintcrossmediaD.A.S.case study

Co se u nás právě děje?